ANNA HEYMOWSKA STUDIO

Arbetet med framtagandet av idéer och sedan verkställandet av visioner är det lustfyllda och energigivande i arbetet. Studion använder sig av många olika dialogiska tekniker samt otaliga olika skiss och visualiseringstekniker för att gestalta och genomföra det vi vill komma till. Allt ifrån avancerade datoriserade renderingar till modellbyggen, analog illustration och fotomontage.

Stäng meny