ANNA HEYMOWSKA STUDIO
FOTO ANNA HEYMOWSKA COPYRIGHT, DIGITAL VISUALISATION, ALL RIGHTS RESERVED

Evig anställning

Konstnär: Simon Goldin, Jakob Senneby Scenografi, Armatur och rumsligt koncept : Anna Heymowska Projekterande arkitekter: KANOZIKategorier: Permanent konst Stadsutveckling

Evig anställning är det vinnande förslaget för station Korsvägen i tävlingen Västlänken: Kronotopia, där konstnärer och konstnärsgrupper får möjligheter att påverka ett av Göteborgs genom tiderna största byggprojekt, stadsomvandlingsprojektet Västlänken och Olskrokens infrastrukturområde. Tävlingen avgjordes av en jury som bestod av konstnärer och experter samt representanter för Statens konstråd, Trafikverket, staden och regionen.

Evig anställning av Simon Goldin och Jakob Senneby är ett idébaserat verk där en person kommer att få en anställning på station Korsvägen. Vad arbetstagaren väljer att göra formar arbetets och därmed konstverkets innehåll. I ett idébaserat konstverk är det själva tankeprocessen, hela processen kring skapandet, inte förverkligandet av ett fysiskt objekt som står i centrum. Ett idébaserat konstverk lyfter fram en viss frågeställning och bjuder in till debatt, kommentarer och spontana reaktioner. Det som händer i debatterna, kommentarerna och reaktionerna blir nytt råmaterial till konstverket, som fortsätter att utvecklas utifrån de förändrade förutsättningarna. Verkets utformning är alltså helt beroende av hur det tas emot, och därför kan man säga att det aldrig blir riktigt färdigt.

På stationen installeras ett omklädningsrum och en stämpelklocka som är kopplad till fabriksliknande lampor ovanför plattformarna. Lamporna slår på ett fluorescerande ljus – ett arbetsljus – när den anställde arbetar. Den konstnärliga gestaltningen visualiseras främst genom stationens belysning vilket inte bara ger en direkt sinnesupplevelse utan även möjliggör olika tolkningar av vårt behov av ljus i relation till sysselsättning. Omklädningsrummet, dit bara den anställde har tillgång, och stämpelklockan är också viktiga beståndsdelar i idéförslaget.

Frågan om hur framtidens arbete kommer att se ut är en av de centrala delarna i konstverket. Vi vet att många arbetstillfällen försvinner när robotar ersätter människor. På vilket sätt kommer vi då att försörja oss? Kommer lön vara kopplat till prestation på samma sätt som idag?

Evig anställning väcker frågor om växande skillnader i samhället. Idéförslaget utgår från nationalekonomen Thomas Pikettys tes att investerat kapital ökar i värde snabbare än vad en lön ökar i dag, vilket enligt honom leder till ökade klassklyftor. Det här konstverket använder den befintliga budgeten, investerar den så att avkastningen, enligt nuvarande prognos, räcker till en anställning under 120 år.

Vi ser med nyfikenhet fram emot vad konstverket dessutom gör med oss sedan det invigts år 2026.

Stäng meny